Тэнгэрийн хаалганы аялал
Хямдарсан
3,100,000 2,990,000
Туркийн 3 хотын аялал
Хямдарсан
4,750,000 4,550,000
Туркийн 4 хотын аялал
Хямдарсан
4,950,000 4,750,000
Жинин - Бээжин хотын аялал
Хямдарсан
1,750,000 1,690,000
Гуанжоу - Canton Fair аялал
Хямдарсан
3,550,000 3,450,000
Хайнан арлын аялал
Хямдарсан
3,250,000 2,990,000
Манжуур хотын аялал
Хямдарсан
490,000 350,000