card

Манзушир хийдийн хүүхдийн аялал

Аялалын маршрут:  УБ - Манзушир хийд УБ
Аялалын өдөр: 1 өдөр 
Аялалын нийт: 70 км
Аялалын төлбөр: Аялагчийн тооноос хамаарч үнэ бодогдоно

 

 • Өглөө 08:30 цагт “Сургуулийнхаа” урд цуглан бүртгэлээ хийлгэнэ.
 • 09:00 цагт Улаанбаатар хотоос хөдөлнө
 • Зам зуур, хөнгөн зууш (эцэг эх бэлдэнэ)
 • Манзуширын хийд рүү очно (автобусанд АХА, болон хөгжөөнт тэмцээн явагдана)
 • Хийдийн орчин тойрны дурсгалт зүйлсийг үзэж сонирхоно.
 • Манзуширын хийдийн музей үзнэ (хөтөч тайлбар өгнө)
 • Үдийн цайны завсарлага
 • Олс таталтын тэмцээн
 • Хөлбөмбөгийн тэмцээн
 • Бусад хөгжөөнт тоглоом
 • Орой 17:20 – 18:50 цагийн хооронд хүүхдүүдийг сургуульд нь хүргэнэ.

Замын хүнсээ өөрсдөө бэлдэх

Анхаарах зүйлс

Захиалга өгөх

Аялалын зургууд