card
/

Манай аяллууд

Тусгай аялалын захиалга өгөх

Аялагчдын сэтгэгдэл

Зорилго

Бидний зорилго нь Монгол орныхоо үзэсгэлэнт, түүх дурсгалт газруудыг үзүүлэх, малчин айлын ахуй амьдрал, зан заншлыг жуулчдад сурталчилан ойлгуулах, жуулчдын тав тухыг хангах, Монголчуудыгаа өөрийн орны үзэсгэлэнт, түүх дурсгалт газруудаар аялуулах, гадаадыг орны хөгжил дэвшил зан заншлыг үзүүлэхээс гадна, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт семинарт хамруулах, үзэсгэлэн, уулзалт гэрээ хэлэлцээр хийхэд туслахад зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй танилцуулга

Блог

Бусад блог