Энергийн төв Хамрын хийдийн аялал 1 шөнө 2 өдөр

Аяллын нэр

Энергийн төв Хамрын хийдийн аялал 1 шөнө 2 өдөр

Аялах хугацаа

Товч тайлбар

1-р өдөр УБ– Чойр – Сайншанд-Хамрын хийд

  • Улаанбаатараас өглөө эрт хөдлөнө. 
  • Бурхан  шашны  Монголын нэрт соён гэгээрүүлэгч ноён хутагт Данзанравжаагийн байгуулсан хамрын хийдийг үзнэ 
  • Мээм овоонд мөргөнө
  • Энергийн төв Шамбалын оронг үзэж, өвгөн  суварганд мөргөнө
  • 108 агуй буюу эхийн умайд орж,  сэтгэлээ ариусгана.
  • Чулуужсан мод  
  • Хүслийг биелүүлэгч хар ууланд мөргөж ажил үйлсээ даатгаж
  • Үр хүүхэд хайрлах хүүхдийн овоонд мөргөж үр хүүхдээ даатгаж залбирах
  • Энэ өдөр бааздаа  байрлан амрана

2-р өдөр Хамрын хийд-Улаанбаатар

  • Энэ өдөр өглөө эртлэн босоод унаандаа суун улаанбаатарын зүг хөдлөнө