Хөвсгөл далайн аялал 5 шөнө 6 өдөр

Аяллын нэр

Хөвсгөл далайн аялал 5 шөнө 6 өдөр

Аялах хугацаа

Товч тайлбар

1-р өдөр УБ–Дархан-/220 км/-Эрдэнэт-/171 км/-Булган-/60 км/-Уньт/85км/

 • Өглөөний 8 цагт УБ хотоос хөдөлнө
 • Эдэнэт хот \Өдрийн хоол\ 14 цаг орчим
 • Булган Гуртыг гүүр” Баатар Ван” \Оройн хоол\ 18 цаг орчим

2-р өдөр Уньт –Их уул -/139 км/- Мөрөн -/115 км/ – Хатгал – /100 км/ Хатгал

 • Их уулыг үзэх
 • Сэлэнгэ мөрөн үзэх
 • Мөрөн хот \өдрийн хоол\ 14 цаг орчим
 • Жуулчны бааздаа амрах \Оройн хоол, Урлагын тоглолт\ 18 цаг орчим 

3-р өдөр Хатгал

 • Хатгал тосгон Усан зам 
 • Далайн эргээр алхах
 • Завь болон Сүхбаатар усан онгоцоор аялана
 • Нутгын иргэдийн гар урлалын бүтээлийг сонирхон худалдаа хийх
 • Оройн хоолны дараа Далайн хойд эрэгрүү хөдөлнө 

4-р өдөр Хөвсгөл далай

 • Жанхай  Далайн хойд эрэг 
 • Том завиар Усан аялал хийх
 • Өдрийн хоолны дараа ЦАА БУГА унаж зураг авхуулах
 • Явган аялал Хөвсгөлийн баруун Тайгаар
 • Оройн хоол \урлагийн тоглолт\

5-р өдөр Хөвсгөл далай – Мөрөн - /354 км/ - Уньт

 • Өглөөний цайны дараа мөрөн хотын зүг хөдөлнө
 • Замдаа Жанхай даваан дээрх  Нутыг иргэдийн гар  урлалын  бүтээлийг сонирхон худалдаа хийх
 • Цаа бугатай зураг авхуулах
 • Мөрөн хот \өдрийн хоол\
 • Булган Гуртыг гүүр” Баатар Ван” \Оройн хоол\ 18 цаг орчим

6-р өдөр Уньт – Амарбаясгалант -/138 км / - Дархан - /221 км / - УБ

 • Эдэнэт хот \Өдрийн хоол\ 14 цаг орчим
 • Соёл урлаг, уран барилгын хосгүй нандин бүхнийг шингээсэн Амарбаясгалант хийдийг үзэж танилцана
 • УБ-т цагт ирснээр аялал өндөрлөнө.