Хөвсгөл аялал 4 шөнө 5 өдөр

Аяллын нэр

Хөвсгөл аялал 4 шөнө 5 өдөр

Аялах хугацаа

Товч тайлбар

1-р өдөр УБ–Дархан-/220 км/- Дархан-Эрдэнэт-/171 км/ эрдэнэт -Булган-/60 км/- Булган-Уньт/85км/

 • Өглөөний 8 цагт УБ хотоос хөдөлнө
 • Эдэнэт хот нь монголын 3дах том хот ба эдийн засгийн гол хот юм. Зэс боловсруулдаг гол үйлдвэр байдаг.  \Өдрийн хоол өөрсдөө\ 14 цаг орчим
 • Сэлэнгэ мөрөн үзэх:  Монгол улсын гол мөрдийн үндсэн усан сүлжээ бөгөөд том жижиг бүх цутгал голуудыг оролцуулбал усан сүлжээний уртын нийлбэр 20000 км хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл Монголын гол мөрний нийт уртын 40 гаруй хувь нь Сэлэнгэ мөрний тогтолцоонд хамрагддаг байна. Дэлгэр, Идэр хоёр голын бэлчрийг Сэлэнгийнх гэж үзвэл Сэлэнгэ мөрний нийт урт 1024 километр, түүнээс 615 км нь тус улсын нутагт байна. Сэлэнгэ мөрний талбайн хэмжээ 447000 хавтгай дөрвөлжин. Сэлэнгийн тогтолцоонд хамаарах нийт голын талбай Умард мөсөн далайн талбайн 87,3 хувь, манай орны нутаг дэвсгэрийн 28 хувийг тус тус эзэлж байна
   

2-р өдөр Уньт –Их уул/139 км/- Мөрөн -/115 км/ – Хатгал – /100\ км/ Хатгал \890КМ\

 • Мөрөнгөөс 100км явж 4000 гаруй оршин суугчидтай Хатгал тосгон буюу Хөвсгөл далай дээр очно.
 • Жуулчны бааздаа амрах \Оройн хоол, Урлагийн тоглолт тухайн байдлаасаа\ 18 цаг орчим 

3-р өдөр Хатгал

Хатгал тосгон усан онгоц, завиар зугаалах
Далайн эргээр алхангаа ойр орчинтой танилцах
Сүхбаатар усан онгоцонд суух 
Нутгийн иргэдийн гар урлалын бүтээлийг сонирхон худалдаа хийх
Оройн хоолны дараа Далайн хойд эрэгрүү хөдөлнө 

4-р өдөр Хөвсгөл далай

 • Жанхай  Далайн хойд эрэг 
 • Том завиар Усан аялал хийх
 • Өдрийн хоолны дараа нэн ховордсон ЦАА БУГА унаж зураг авхуулах
 • Явган аялал Хөвсгөлийн баруун Тайгаар
 • Оройн хоол 

5-р өдөр Эрдэнэт- Улаанбаатар \890КМ\

 • Улаан баатар хотод ирснээр аялал маань өндөрлөнө.