Сөүл хотын аялал

Аяллын нэр

Сөүл хотын аялал

Аялах хугацаа

5 шөнө / 6 өдөр

Товч тайлбар

Аяллын үнэд багтсан зүйлс:

  • Хоол
  • Зочид буудал
  • Унаа
  • Хөтөч
  • Үзвэр үйлчилгээ
  • Тийз